БТА: Учреден е инициативен комитет "Светият път" за националния поход по пътя на мощите на Св. Иван Рилски