В Поклонническия пешеходен поход „Светият път“ може да участва всеки, като сам определя кога да се включи и продължителността на участитето си, при следните най-общи условия:

  1. да е толерантен към съпътстващото православно богослужение;
  2. да има нужната туристическа екипировка (удобни обувки, дъждобран, фенерче, специфични лични медикаменти, палатка, постелка, спален чувал и др.);
  3. да спазва установения ред, да се подчинява на ръководството на похода, да не се отделя от групата без знанието на ръководството;
  4. ако участва в преход в неурбанизирана територия, да представи пред ръководството медицинско свидетелство, документ за застраховка и декларация за участие на собствена отговорност (по образец);
  5. ако участва с нощуване на определените по програма места, да си направи онлайн регистрация минимум 7 дни преди включване в похода.

Наредба за провеждане на Национален поклоннически пешеходен поход „Светият път“

Декларация за участие на собствена отговорност


Записване за участие


Изберете етапи, в които желаете да участвате