Камертон: Национален инициативен комитет постави началото на „Светият път“