Монитор: Пренасят мощите на Св. Иван Рилски от Велико Търново в Рилския манастир