Наградени участници в националния конкурс "Светият път"

12 март 2019

Раздел 1: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ГОЛЯМА НАГРАДА. За отличителен знак (символ, емблема) на поклонническия маршрут "Светият път"

Станислав Райчев, Разград

І-ва възрастова група, до 15 годишна вързаст:

Даниел Недялков, Будапеща
Виктор Калицов, Велико Търново

ІII-та възрастова група, над 18 годишна вързаст:

Евгени Серафимов, Кюстендил
Пламен Михайлов, София
Иван Димитров, София

Раздел 2: ЛИТЕРАТУРА

І-ва възрастова група, до 15 годишна вързаст:

Венцислав Благоев, Перник
Виктория Катона, Будапеща
Симона Петрова, Перник

ІI-ра възрастова група, 15-18 годишна вързаст:

Веска Филипова, Велико Търново

ІII-та възрастова група, над 18 годишна вързаст:

Вълко Вълчев, Пловдив
Недялко Илиев, Варна
Веселина Атанасова, Велико Търново

Раздел 3: ФОТОГРАФИЯ

Анита Димитрова, София
Петер Варади, Будапеща
Камелия Александрова, Велико Търново

Поощрителни награди

Разказ

Илиян Хаджиев

Пътепис

Николинка Стоянова, Горна Оряховица

Плакат

Иван Йорданов, Свищов

Знаме

Марта Хараламбиева, Пловдив

Рисунка

Мирела Петрова, Плевен
Албена Момчилова, Велико Търново