Радио Велико Търново: Проф. Любомира Попова и инж. Даниел Панов подкрепиха похода по пътя на мощите на Св. Иван Рилски