RegNews: Български свещен път като Камино разработват търновци