Пети етап: София – Рилски манастир

  1 август 2021 –  6 август 2021

Вливане в Поклонническия път „Рилският Чудотворец”

  1. (1 август, неделя)  гр. София

    Храм "Света София" – храм "Св. вмчк Георги" (ротонда)